اگر تو لطف کنی فتح باب خواهد شد

سروده های دلم صد کتاب خواهد شد

اگر تو خنده کنی گل دهد طبیعت خاک

فضای کل جهان پر گلاب خواهد شد

به هر کجا تو نباشی چو شام تاریک است

تو هر کجا که روی آفتاب خواهد شد

اگر ز پرده در آید امام عالمیان

وقوع حتمی یک انقلاب خواهد شد

هزار مرتبه گفتیم و باز می گوییم

دعا به ذکر علی مستجاب خواهد شد

اگر علیه علی مسجدی بنا گردد

به دست مهدی زهرا خراب خواهد شد

اگر که با نمکان امتحان حُسن دهند

فقط امام زمان انتخاب خواهد شد

اگر چه خدمت ذره است بی مقدار

به پیش فاطمه اما حساب خواهد شد

سید حسن خوشزاد
دسته بندی : امام زمان(عج) , 
برچسب ها : سید حسن خوشزاد